آذر<< ١٣٩۶ >>مهر
  2017 Oktober آبان ١٤٣٩ صفر  
MånSeverin Sören23١٣روز آمار و برنامه ریزی - ولادت امام محمد باقر (ع)۲ شنبه
TisEvert Eilert - FN dagen24٢٤ ۳ شنبه
OnsInga Ingalill25٣٥ ۴ شنبه
TorAmanda Rasmus26۴٦ ۵ شنبه
FreSabina27۵٧ولادت امام موسی کاظم (ع)آدینه
LörSimon Simone28۶٨ شنبه
SönViola - 20 e. trefaldighets dag - Sommartid slutar29٧٩ ۱ شنبه
MånElsa Isabella30٨١٠روز نوجوان ۲ شنبه
TisEdit Edgar31٩١١ ۳ شنبه
OnsNovember١٠١٢ ۴ شنبه
TorTobias2١١١٣ ۵ شنبه
FreHubert Hugo3١٢١٤ آدینه
LörSverker - Alla helgons dag4١٣١٥تسخیر سفارت آمریکا - روز دانش آموزشنبه
SönEugen Eugenia - Söndagen e. alla helgons dag5١۴١٦روز فرهنگ عمومی۱ شنبه
MånGustav Adolf - Gustav Adolfsdagen6١۵١٧ ۲ شنبه
TisIngegerd Ingela7١۶١٨ ۳ شنبه
OnsVendela8١٧١٩ ۴ شنبه
TorTeodor Teodora9١٨٢٠روز ملی کیفیت - اربعین حسینی۵ شنبه
FreMartin Martina - Mårtensafton10١٩٢١ آدینه
LörMårten11٢٠٢٢ شنبه
SönKonrad Kurt - 22 e. trefaldighets dag - Fars dag12٢١٢٣ ۱ شنبه
MånKristian Krister13٢٢٢٤ ۲ شنبه
TisEmil Emilia14٢٣٢٥ ۳ شنبه
OnsLeopold15٢۴٢٦روز کتاب و کتاب خوانی۴ شنبه
TorVibeke Viveka16٢۵٢٧ ۵ شنبه
FreNaemi Naima17٢۶٢٨رحلت حضرت رسول اکرم (ص) - شهادت امام حسن مجتبی (ع)آدینه
LörLillemor Moa18٢٧٢٩ شنبه
SönElisabet Lisbert - Söndagen före domssöndagen19٢٨٣٠شهادت امام رضا(ع)۱ شنبه
MånPontus Marina20٢٩ربيع‌الاولهجرت رسول اکرم از مکه به مدینه۲ شنبه
TisHelga Olga21٣٠٢ ۳ شنبه