دى<< ١٣٩۶ >>آبان
  2017 November آذر ١٤٣٩ ربيع‌الاول  
OnsCecilia Sissela22١٣ ۴ شنبه
TorKlemens23٢٤ ۵ شنبه
FreGudrun Rune24٣٥ آدینه
LörKatarina Katja25۴٦ شنبه
SönLinus - Domssöndagen26۵٧ ۱ شنبه
MånAstrid Asta27۶٨شهادت امام حسن عسگری (ع)۲ شنبه
TisMalte28٧٩روز نیروی دریایی۳ شنبه
OnsSune29٨١٠ ۴ شنبه
TorAndreas Anders30٩١١روز بزرگداشت شیخ مفید۵ شنبه
FreDecember١٠١٢روز مجلس - روز جهانی مبارزه با ایدز - میلاد حضرت رسول اکرم (ص) به روایت اهل سنتآدینه
LörBeata Beatrice2١١١٣ شنبه
SönLydia - 1 i advent3١٢١٤سالروز تصویب قانون اساسی - روز جهانی معلولان۱ شنبه
MånBarbara Barbro4١٣١٥روز بیمه۲ شنبه
TisSven5١۴١٦ ۳ شنبه
OnsNikolaus Niklas - Finlands självständighetsdag6١۵١٧میلاد رسول اکرم (ص) - میلاد حضرت امام جعفر صادق (ع)۴ شنبه
TorAngela Angelika7١۶١٨روز دانشجو - روز جهانی هواپیما۵ شنبه
FreVirginia8١٧١٩ آدینه
LörAnna9١٨٢٠معرفی عراق به عنوان آغاز گر جنگ از سوی سازمان مللشنبه
SönMalin Malena - 2 i advent - Nobeldagen10١٩٢١ ۱ شنبه
MånDaniel Daniela11٢٠٢٢ ۲ شنبه
TisAlexander Alexis12٢١٢٣ ۳ شنبه
OnsLucia - Luciadagen13٢٢٢٤ ۴ شنبه
TorSten Sixten14٢٣٢٥ ۵ شنبه
FreGottfrid15٢۴٢٦ آدینه
LörAssar16٢۵٢٧روز پژوهششنبه
SönStig - 3 i advent17٢۶٢٨روز حمل و نقل۱ شنبه
MånAbraham18٢٧٢٩ ۲ شنبه
TisIsak19٢٨٣٠ ۳ شنبه
OnsIsrael Moses20٢٩ربيع‌الثاني ۴ شنبه
TorTomas - Vintersolståndet21٣٠٢شب یلدا۵ شنبه