اسفند<< ١٣٩۶ >>دى
  2018 Januari بهمن ١٤٣٩ جمادي‌الاول  
SönAgnes Agneta - 3 e. Trettondedag jul21١٣ ۱ شنبه
MånVincent Viktor22٢٤ ۲ شنبه
TisFrej Freja23٣٥ولادت حضرت زینب (س)- روز پرستار۳ شنبه
OnsErika24۴٦ ۴ شنبه
TorPaul Pål25۵٧ ۵ شنبه
FreBodil Boel26۶٨ آدینه
LörGöte Göta - Förintelsens minnesdag27٧٩ شنبه
SönKarl Karla - Septuagesima - konungens namnsdag28٨١٠ ۱ شنبه
MånDiana29٩١١ ۲ شنبه
TisGunilla Gunhild30١٠١٢ ۳ شنبه
OnsIvar Joar31١١١٣شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)(به روایتی)۴ شنبه
TorFebruari١٢١٤بازگشت آیت الله خمینی به ایران۵ شنبه
FreKyndelsmässodagen2١٣١٥ آدینه
LörDisa Hjördis3١۴١٦روز فناوری فضاییشنبه
SönAnsgar Anselm - Kyndelsmässodagen4١۵١٧ ۱ شنبه
MånAgata Agda5١۶١٨ ۲ شنبه
TisDorotea Doris - Samernas nationaldag6١٧١٩ ۳ شنبه
OnsRikard Dick7١٨٢٠ ۴ شنبه
TorBerta Bert8١٩٢١روز نیروی هوایی۵ شنبه
FreFanny Franciska9٢٠٢٢ آدینه
LörIris10٢١٢٣ شنبه
SönYngve Inge - Fastlagssöndagen11٢٢٢٤سالروز سقوط نظام شاهنشاهی و بر روی کار آمدن رژیم اسلامی۱ شنبه
MånEvelina Evy12٢٣٢٥ ۲ شنبه
TisAgne Ove - Fettisdagen13٢۴٢٦ ۳ شنبه
OnsValentin - Alla hjärtans dag14٢۵٢٧ ۴ شنبه
TorSigfrid15٢۶٢٨ ۵ شنبه
FreJulia Julius16٢٧٢٩ آدینه
LörAlexandra Sandra17٢٨٣٠ شنبه
SönFrida Fritiof - 1 i fastan18٢٩جمادي‌الثاني ۱ شنبه
MånGabriella Ella19٣٠٢ ۲ شنبه